iWork

Binnen grotere organisaties kan het bedrijfsproces rondom het beheer van toegangsrechten voor medewerkers een tijdrovende bezigheid zijn. Dit proces is veelal onvoldoende gestructureerd waardoor doorlooptijden vaak lang zijn en het zicht op uitgegeven toegangsrechten veelal vertroebelt. En minstens zo belangrijk: wie accordeert de uit te geven rechten? Keyprocessor helpt het proces van authenticatie en autorisatie te verbeteren en biedt hiervoor de iWork applicatie.

Hoe werkt iWork?
iWork biedt de mogelijkheid om medewerkers en toegangsprofielen centraal te beheren en gecontroleerd door te voeren in het ‘onderliggende’ iProtect systeem. Op deze wijze kunnen nieuwe medewerkers gautomatiseerd van de juiste toegangsrechten worden voorzien.

De standaard verkregen toegangsrechten kunnen binnen iWork, middels een ingebouwd accordeerproces, worden uitgebreid (of ingetrokken) tot aanvullende terreinen, gebouwen of gebieden. Pas nadat de verantwoordelijke functionaris de aanvullende toegangsrechten heeft geaccordeerd, zullen deze geautomatiseerd worden gekoppeld aan de medewerker in het iProtect systeem.

Beheer van data en rechten
De personeelsdata in een HRM systeem kan als brondata worden ingezet binnen de iWork applicatie. iWork biedt de mogelijkheid om de uit het HRM systeem verkregen personeelsdata te verrijken met aanvullende gegevens, zoals een kenteken of pasfoto, alvorens ze worden doorgezet naar iProtect.

Indien gewenst kunnen deze aanvullingen ook weer worden teruggekoppeld naar het HRM systeem of andere operationele systemen. iWork fungeert dan als een centraal beheerplatfrom. Wanneer een medewerker uit dienst gaat, zullen zijn rechten direct worden gedeactiveerd in alle onderliggende operationele systemen; waaronder het iProtect systeem.

Inzicht door rapportages
Het verlenen van autorisaties met behulp van iWork is eenvoudig en transparant. Rapportages zijn hierbij uiteraard onmisbaar. Wie heeft op welk tijdstip een autorisatieaanvraag verwerkt en wat is de geldigheid van deze autorisatie? Deze gegevens zijn eenvoudig en snel te ontsluiten met iWork.

Factsheet iWork_NL

  • Eenvoud in gebruik en beheer
  • Locatie onafhankelijk
  • Procesmatig geregeld
  • Snelle afhandeling
  • Proces is auditeerbaar