Keyprocessor sponsort Toegangspassen Ronald McDonald Huis Zuidoost- Brabant

Keyprocessor sponsort Toegangspassen Ronald McDonald Huis Zuidoost- Brabant

Het ondersteunen van goede doelen en initiatieven die iets bijdragen aan de maatschappij is voor Keyprocessor ieder jaar weer een belangrijk doel op zich. Wanneer zich dan een kans voordoet om een doel als het Ronald McDonald huis te steunen, denken wij daar geen seconde te lang over na! Er zijn vele mooie organisaties die zich belangeloos inzetten voor anderen en daar is het Ronald McDonald Huis er zeker één van.

Het Ronald McDonald Huis

In Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Máxima Medisch Centrum. Het Huis krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers.

Een Ronald McDonald Huis is veel meer dan een dak boven het hoofd. Ouders vinden er steun bij het management en de vrijwilligers die er werken. Maar vooral bij andere ouders, die zich in dezelfde onzekere en moeilijke situatie bevinden. Vanaf 2003 wordt het Ronald McDonald Huis Zuidoost-Brabant 24 uur per dag, 7 dagen in de week gerund door vrijwilligers.

Toen er aan ons werd gevraagd of wij het huidige iProtect systeem van het huis wilde uitbreiden met nieuwe Toegangspassen was het antwoord direct, ja! En zo geschiedde.

Wij hopen met onze bijdrage andere mensen te inspireren, zodat het Ronald McDonald Huis nog voor lange tijd zijn mooie werk kan voortzetten.