Apollo

APOLLO BEWAAKT ONBEMANDE INSTALLATIES IN INFRASTRUCTUREN

Het Apollo Site Management Solution concept biedt de mogelijkheid om alle vormen van beveiliging te combineren. Het is speciaal ontwikkeld om complete controle te geven over meerdere onbemande technische ruimtes tegelijkertijd. Wij gaan zelfs nog een stapje verder. Het is namelijk zo ontwikkeld dat juist bij calamiteiten alle mogelijke opvolging geautomatiseerd op gang komt. Niet alleen volledige controle bij regulier onderhoud, maar juist ook in geval van calamiteiten.

Apollo Site Management Solution is dé oplossing voor onbemande technische ruimtes als het gaat om controle over:

 • het verlenen van toegang tot de site het op gecontroleerde manier op afstand rechten verlenende alarmering bij calamiteiten
 • de opvolging na alarmering
 • het analyseren en rapporteren van data
 • het verbeteren van processen
 • het inzichtelijk maken van storingen
 • het beheren van certificaten
 • kosten efficiënt werken
 • een lagere Total Cost of Ownership (TCO)

Alles om het beheer van onbemande sites in kritische infrastructuren onder controle te houden en waar mogelijk te verbeteren.

Vertrouw uw assets toe aan Apollo Site Management Solution

Alles wat te maken heeft met toegang, bewaking en monitoring is in één groot systeem met elkaar gekoppeld.

 • Toegangscontrole
 • Camerabewaking
 • Inbraakbeveiliging
 • Regelen
 • Rapportage

Meting van omgevingsvariabelen zoals:

 • Temperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • Rook en/of brand
 • Lekkage

think security

 • Opschakelen naar een hoger security level
 • Modules: Inbraak, Video, Access
 • 1 uniform systeem

think monitoring

 • Apollo functioneert als spin in het web
 • Procesbewaking en toegangscontrole
 • Bewaking van omgevingsfactoren

think efficiency

 • Uniform instellen van waardes
 • Sleutelbeheer
 • Remote toegang verlenen
 • Migratie assistent
 • Facturatie subcontractors stroring en onderhoud

Think telecommunicatie

Think energie voorzieningen

Think waterwinning 

Think infrastructuur