15 augustus 2018

Uw privacy is voor Keyprocessor van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.keyprocessor.com, maar ook bij onze apps ‘Fore! Security’ en ‘Nova Cloud Security’, allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u  bijhouden, neem dan contact met ons op.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres en naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement hebt opgezegd.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze website www.keyprocessor.com of onze apps om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of we dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google Maps) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van partners met wie wij samenwerken, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen op onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Hotjar
Wij gebruiken Hotjar om een beter begrip te krijgen van de wensen van onze bezoekers en om onze diensten en de beleving daarvan te optimaliseren. Hotjar is een technische dienst die ons helpt om de bezoekersbeleving inzichtelijk te maken (bijv. hoe veel tijd er op de pagina wordt doorgebracht, welke links worden aangeklikt, wat bezoekers doen of juist niet doen, etc.). Op basis van deze feedback kunnen wij onze diensten verbeteren. Hotjar gebruikt cookies en andere technieken om bezoekersdata te verzamelen, waaronder de gebruikte apparaten (specifiek het gebruikte IP adres van het apparaat (verzameld en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de schermgrootte, het type apparaat (unieke identifiers van het apparaat), browser informatie, geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal voor gebruik op de website. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimizeerd gebruikersprofiel. Noch wij, noch Hotjar zal deze informatie ooit gebruiken om een unieke bezoeker te identificeren of om deze data te koppelen aan andere data van een unieke gebruiker. Voor verdere details verwijzen wij u naar de privacy policy van Hotjar via deze link.

U kunt zich afmelden bij Hotjar zodat er geen gebruikersprofiel wordt aangemaakt, er geen data over uw gebruik van onze site wordt opgeslagen en er geen Hotjar tracking cookies worden geplaatst, door gebruik te maken van deze afmeldlink.

YouTube/DoubleClick
Op onze website maken wij gebruik van embedded YouTube video’s om beeldmateriaal af te kunnen spelen op onze website. Google plaatst hiervoor haar DoubleClick cookie. Dit betreft een ‘tracking cookie’ die door Google wordt gebruikt om uw online ervaring te verbeteren, zoals het tonen van voor u relevante advertenties.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Onze apps
Wanneer u onze app(s) download of hier gebruik van maakt ontvangen wij alleen geanonimiseerde informatie en dus geen tot een persoon te herleiden informatie. Wel ontvangen wij de volgende informatie:

 • Het land waarin u zich bevindt
 • De Android of iOS versie die u gebruikt
 • Het apparaat dat u gebruikt
 • De provider die u gebruikt
 • De taal waarin u de applicatie installeert

Deze informatie wordt door ons gebruikt ter analyse en ter verbetering van onze apps.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Keyprocessor BV
Paasheuvelweg 20
1105 BJ Amsterdam
info@keyprocessor.com
+31 (0)20 462 07 00